Chouko ManakaShinobi ShijuusouUjou TougouUkou TougouRentaro ShiroganeKurumi TakazuSuou NagumoMangaVolume 1Volume 2Volume 4Volume 3Volume 5Chapter 1Chapter 2CharactersUjou TougouKurumi TakazuChouko ManakaRentaro ShiroganeSuou NagumoAkane NagumoTsubaki HaguroCommunityRecent blog posts